Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. Containere blir scannet ved innførsel. Enkelte restriksjoner gjelder ved følgende varetyper: Alkoholholdige drikkevarer, levende ...

   31.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Importøren må søke om autorisasjon fra en godkjent bank for å utføre betaling i utenlandsk valuta. Åpen regning Forekommer. Forsinkelser i betalingsoverføringer på inntil to månede...

   31.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren: "Nous cer...

   31.01.2018

  • Fakta


   The Federal Democratic Republic of Ethiopia   Landkode: ET Landrisiko: Risikogruppe 7. Tendens: Stabil Hovedstad: Addis Ababa Korrupsjonsindeks (CPI): 33 (2015). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT +3 time...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan importeres av bedrifter som har investerings- og/eller industrilisens. All import er lisenspliktig og alle importører må registreres hos handels- og industridep...

   16.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Etiopia er fullt medlem av ISO.  Etiopias til nasjonal standard organisasjon Ethiopian Standards Agency. Immaterielle rettigheter Etiopia er med i World Intellectual Property Organisation (...

   19.01.2018

  • Fakta


   The Republic of Ghana   Landkode: GH Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Accra Korrupsjonsindeks (CPI): 43 (2016). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT   Arbeidsuke: Mandag - Fredag My...

   12.03.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle som dirver import må være registert hos ghanesiske myndigheter. De fleste varer er lisensbelagte. Legalisering og visering Ikke nødvendig. Forhåndsinspeksjon av varer Inspeksj...

   26.03.2018