Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i orginal på engelsk, hebraisk, tysk eller fransk. Flere eksemplarere kan etterspørres. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholde...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører i Jordan må være registrert hos Ministry of Industry and Trade og ha et Importers Card. For import av alle varer som er lovlig, kreves det importlisens. Importlisen...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente valutarestriksjoner.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon er mangelfull. Kredittinformasjon kan skaffes via intervjuer med nøkkelperson/er i kjøpers bedrift. H...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske produkter krever forhånd...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kreves opplysninger om benyttede råvarer samt deres prosentvise v...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Importrestriksjoner er stort sett knyttet til varer som omhandles under regelverket for beskyttede dyrearter, som for eks...

   19.01.2018