Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • Flyfrakt – fraktregningen


   Enten du opptatt av nøyaktig kontroll med fraktutgiftene eller fortrinnsvis er interessert i sluttsummen, er det en fordel å vite hvilke kostnadsposter som vanligvis inngår i en flyfraktregning. Dette...

   01.06.2012

  • Flyfrakt – målt etter tidsbruk og pålitelighet


   Generelt vet vi at flyfrakt er den klart raskeste transportformen, spesielt på oversjøiske destinasjoner. Men hva er “hurtig” og hva er “pålitelig”? Dette er temaer for artikkel to i denne serien om i...

   01.06.2012

  • 1. Klargjøring for forsendelse


   1.1 Lasting, stuing og telling – eksportørens jobb Så stod de der da, på gårdsplassen til Noregsfabrikken, en tyve og en førti fots container med rederimerket Global Container Line med lysende bokstav...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må registreres hos myndighetene ...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må inneholde varens HS-nummer. Ved CIF-leveranser bør intern...

   22.01.2018

  • Smart water supply solutions


   24.06.2018-27.06.2018

   09.00

   Innovation Norway South Africa will host a pavilion for Norwegian companies in the water sector to participate in an event organised by the Water Institute of Southern Africa.

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater fra eksportø...

   22.01.2018