Søk

 • Alle kategorier (5220)
 • Ansatt (727)
 • Nyhet (490)
 • Arrangement (261)
 • Tjenester (236)
  • The Value Proposition Canvas


   Hvordan skaper du verdi for dine kunde? Bruk av The Value Proposition Canvas hjelper deg å designe produkter og tjenester kundene vil ha.

   13.07.2016

  • Akseleratorer


   Akseleratorprogrammene skal hjelpe med oppskalering og global vekst av selskaper. 

   22.06.2016

  • Norwegian Startup Scene


   Infographic med oversikt over det norske startup-miljøet, inndelt kvartalsvis.

   22.06.2016

  • Meetup.com


   Arrangementskalender for startups, gründere og flere

   22.06.2016

  • SIVA-inkubatorer og næringshager


   I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.

   22.06.2016

  • Opprett søknad - Kommersialiseringstilskudd


   Innebærer å avklare om forretningsmodellen er riktig innrettet for det markedet du skal inn i og gjennomføring av aktiviteter knyttet til videre kommersialisering 

   07.09.2016

  • Må jeg ha organisasjonsnummer for å søke om tilskudd?


   Ja, man må ha organisasjonsnummer for å få opprettet en søknad, og selskapet kan ikke være eldre enn 3 år når det søker Markedsavklaringstilskudd og ikke eldre enn 5 år når det søker Kommersialisering...

   23.06.2016