Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner. Sentralbanken (Ukraina National Bank) har gjort innstramminger i forbindelse med forskuddsbetalinger på importkontrakter ...

   20.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner National Bank of Ukraine er anvarlig for alle utbetalinger i nasjonal (Hrywnja) og utenlandsk valuta. For tiden gjelder en 90 dagers frist for utbetalinger både ved import og ekspo...

   20.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon I Ungarn finnes det omkring 1,8 millioner registrerte firmaer og circa 1/3 del av disse er operative. Firmaetableringer og alle etterfølgend...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Ungaren er fullt medlem av ISO og CEN. Ungarens nasjonale standard organisasjon er MSZT Immaterielle rettigheter Ungaren er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual Prop...

   19.01.2018