Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon...

   08.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - Kuwait er 25-30 dager.  Forsendelser via Oman ikke uvanlig. Vel utbygget veinett. Ingen jernbane.  Transportforsikring Ingen restriksjoner. Tollflyplasser Kuwait Im...

   08.02.2018

  • Singapore "whitelisted" by OECD


   In mid-November 2009, OECD put Singapore on their "white list", indicating that the country meet the standard for transparency and exchange of information. The same year, Norway and Singapore announce...

   14.12.2017

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Tysk-romersk rettssystem med innflytelse fra østerriksk og ungarsk rett. Det juridiske systemet har etterhvert blitt mer og mer tilpasset mot kravene som stilles fra EU, samtidig som M...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Alle bedrifter har muligheten til å drive med import- og /eller eksportvirksomhet. Noen særskilt tillatelse behøves ikke. Den tsjekkiske valutaen er konvertibel. Kredittinformasjon...

   05.02.2018

  • Fakta


   The Hellenic Republic   Landkode: GR Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Athen Korrupsjonsindeks (CPI): 48 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 2   Arbeidsuke: Mandag - Fredag...

   19.01.2018