Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • We help you enter the U.S. market


   Nordic Innovation House is a co-working and virtual office for Nordic tech companies, investors and local advisors. It's a soft landing concept for entrepreneurs entering the U.S. market, enabling the...

   26.02.2018

  • Rammebetingelser ved eksport til USA


   USA har 290 millioner innbyggere, og importerer varer i stor skala fra andre land. USA er etter EU et av de store eksportmarkeder for norske eksportører, og for enkelte bedrifter er USA hovedmarkedet....

   28.02.2018

  • Produktsikkerhet og ytelsesstandarder i USA


   USA er det land i verden hvor flest saker rundt produktsikkerhet og ytelsesstandarder havner for retten. I motsetning til hva mange tror er dette ikke bare et problem for rike selskaper og velkjente m...

   28.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes på engelsk, russisk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Varebeskrivelsen bør være nøyaktig, og eventuelle identifikasjonsmerkinger, som for eksempel seri...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente restriksjoner. Åpen regning Anbefales ikke. Kun forskuddsbetaling. Kredittsjekk av kunder via lokale forretningsbanker er mulig. Inntil tre måneders forsinkelser i pen...

   03.02.2018

  • Produktkrav


   For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de disse kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter. Standar...

   03.02.2018