Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos det sør-afrikanske tollvesenet (SARS) og handelsdepartementet (DTI). De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Importlisens (import pe...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle produktkrav gjelder for enkelte matvarer, kosmetikk, desinfeksjonsmidler, enkelte kjemikalier og skadedyrsmidler. Medisinske varer og farmasøytiske produkter må registreres hos myndighetene ...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må inneholde varens HS-nummer. Ved CIF-leveranser bør intern...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater fra eksportø...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører i Jordan må være registrert hos Ministry of Industry and Trade og ha et Importers Card. For import av alle varer som er lovlig, kreves det importlisens. Importlisen...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen kjente valutarestriksjoner.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon er mangelfull. Kredittinformasjon kan skaffes via intervjuer med nøkkelperson/er i kjøpers bedrift. H...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske produkter krever forhånd...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kreves opplysninger om benyttede råvarer samt deres prosentvise v...

   05.02.2018