Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • Vanlige feil ved bruk av opprinnelsesregler


   I denne månedens tema ser vi nærmere på vanlige feil som oppstår når bedrifter utsteder opprinnelsesbevis. Kanskje får du svar på noen av dine spørsmål.

   01.07.2014

  • Energy: Rapidly expanding market


   Vietnam’s energy sector is driven by the fastest growing electricity demand in the region: 10.6% p.a. in 2005-2016. The Vietnamese Industry is going to be the largest energy consumption group in the n...

   28.02.2018

  • Tolltariffen - avgjørende i alle eksportsalg


   Hvorfor er det viktig å ha riktig tolltariffnummer på varen? Blant annet fordi import- og eksportkrav, samt tollsats avgjøres på bakgrunn av produktets tolltariffnummer.

   07.04.2011

  • Tollprosedyrer i EU- hva gjelder for norske bedrifter?


   Norske bedrifter må tilpasse seg EUs tollprosedyrer ved leveranser i EU. I denne artikkelen vil vi se nærmere på endringer i muligheten til å benytte fortollingsrepresentant ved import til Sverige, kr...

   11.02.2011

  • Invitation solar delegation


   Innovation Norway invites Norwegian Solar Companies to participate in a Solar Delegation to Vietnam

   21.09.2017

  • Hvordan ser logistikken ut i 2015?


   Hensynet til miljø står sentralt og vil forhåpentligvis bli enda viktigere i årene fremover. Fokus på å flytte gods fra vei til sjø og bane er et viktig satsingsområde. Det samme gjelder sikkerhet på ...

   05.11.2014