Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • Bruk av tre - Industrialisering og effektivisering


   Innovasjon Norge ønsker å bidra til å styrke konkurranseevnen til industribedrifter innenfor tremekanisk sektor. Målgruppen for satsingen er hele verdikjeden fra skog til sluttkunde - og er spesielt r...

   13.06.2017

  • Global Entrepreneurship Training


   The GET-program 2018 will run through these dates:  Kickoff, in Oslo, 2 days March 20 - 21 Boston, at Babson College, April 22 - 27 Follow-up session, in Oslo, September 6  Application deadline: Janua...

   06.02.2012

  • Miljøteknologi: Tilskudd til fremtidens løsninger


   Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrift...

   25.11.2013

  • Reindriftsbasert vekst og verdiskaping


   Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

   25.11.2013

  • Bolig på gårdsbruk


   Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

   25.11.2013

  • Lån, tilskudd og garantier


   Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet. (Det finnes egne tjenester f...

   25.11.2013