Søk

 • Alle kategorier (5121)
 • Ansatt (744)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (170)
 • Tjenester (231)
  • Maskinvaksine revolusjonerer fiskenæringen


   Helautomatisk helsesøster fra Maskon vaksinerer 20 000 fisk i timen. Resultatet er effektivisering, lavere kostnader og høyere kvalitet. Men uten IFU-tilskudd, ingen vaksinemaskin.

   16.11.2012

  • Enterprise Europe Networks rolle i Horisont 2020


   EU-programmet Horisont 2020 har mange tiltak spesielt rettet mot bedrifter. En av de viktigste er programmets finansieringsordning, SMB-instrumentet, som er skreddersydd små og mellomstore bedrifter. ...

   29.05.2017

  • Prosjektetableringsstøtte for Horisont 2020 (PES2020)


   PES2020 er ett av flere virkemidler i Forskningsrådet som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020 og gode resultater i form av prosjektfinansiering fra H2020. Konkurransen om EU-midler er sto...

   29.05.2017

  • Fast Track to Innovation


   "Fast Track to Innovation» (FTI) er en finansieringsordning under Horisont 2020 som støtter innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. FTI retter seg mot relativt modne...

   24.05.2017

  • Kontakt Gründertelefonen


   Har du lyst til sparre med noen om ideen din? Vi kan hjelpe deg et steg videre oppstartsprosessen. Fyll ut skjemaet med informasjon om hvem du er og fortell om ideen din, så tar vi snart kontakt med d...

   30.08.2018

  • Markedsrådgiving: Vi kan de internasjonale markedene


   Skal bedriften din konkurrere i et internasjonalt marked? Rådgiverne på våre kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår der...

   12.04.2011

  • InnovFin Advisory


   Tilbyr rådgivningstjenester til større prosjekter med omfattende og langsiktige kapitalbehov. Målet er å hjelpe aktørene med å øke deres muligheter for banklån og investeringer. Tjenestene omfatter og...

   01.07.2014

  • InnovFin SME Venture Capital


   Skal forbedre tilgangen til risikokapital for tidligfaseforskning og innovasjonsdrevne SMB-er og større mellomstore selskaper.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:off...

   01.07.2014