Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Åpen regning Vanlig. Normal kredittid er 30 til 60 dager. Dokumentinkasso Vanlig. Remburs Anbefales for store kontrakter og nye forretningsforbindelser. Vanlig...

   12.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Malta er er fullt medlem av ISO og CEN. Maltas nasjonale standard organisasjon er Malta Competition and Consumer Affairs Authority. Immaterielle rettigheter Malta er med i det europeiske pa...

   12.02.2018

  • Fakta


   The Kingdom of the Nederlands   Landkode: NL Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Amsterdam Korrupsjonsindeks (CPI): 82 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Man...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Regnskap er tilgjengelig. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige. Åpen regning Vanlig.  Kredittid normalt 30 dager. Fri leveransemåned, me...

   19.01.2018

  • Fakta


   The Republic of Austria   Landkode: AT Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Wien Korrupsjonsindeks (CPI): 75 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Mandag - Fredag...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er sjelden tilgjengelig, og betalingsanmerkinger er ikke offentlige. Aksjeselskap av typen AG må presentere regnskap, men det fi...

   05.02.2018