Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Trøndelag


   Søknadsfrist: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk 1. Grovfôrbasert husdyrhold Melk og kjøttproduksjon på storfe; spesielt fokus på små og mello...

   11.11.2016

  • Hedmark og Oppland


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk: 1. februar og 1. september Bygdenæring: Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Produksjonene er prioritert på f...

   11.11.2016

  • Troms


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold. Invester...

   11.11.2016

  • Nordland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Nybygging og oppgradering av driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold er høyt pr...

   11.11.2016

  • Hordaland


   Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, behandler søknader fortløpende Prioriterte tiltak/områder Tradisjonelt landbruk Søknader fra bønder som planlegger å hente vesentlige deler av inntekt og syssel-settin...

   11.11.2016

  • Buskerud og Vestfold


   Søknadsfrist Tradisjonelt landbruk; Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling Bygdenæring; fortløpende behandling.   Prioriterte tiltak/områder: Tradisjonelt landbruk Investeringer som representerer ...

   11.11.2016