Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Produktkrav


   Standarder Kypros er er fullt medlem av ISO og CEN. Kypros nasjonale standard organisasjon er Cyprus Organization for Standardization. Immaterielle rettigheter Kypros er med i det europeiske patentarb...

   12.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systemet.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Informasjon om latviske selskap kan fås fra bedriftsdatabasen Lursoft. Prisen varierer ut ifra hvilken type informasjon som etterspørres. Ca...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Kredittopplysninger er pålitelig i Litauen. Åpen regning Forekommer, foreta kredittvurdering. Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 27 dager. Gj...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet.

   19.01.2018