Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner For å redusere spekulasjoner og svingninger mot den Kenyanske Shillingen, har kenyanske myndigheter innført regler for å begrense utførsel av valuta. Importør må derfor legge frem ...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i to eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. I tillegg til generell informasjon bør en detaljert beskrivelse av transportforløpet oppgis på hande...

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten restriksjoner. Vær oppmerksom på at innførselsregler kan håndteres ulikt ved grensepassering. Fortsatt veldig mye korrupsjon. Legalisering og vise...

   08.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen skal videre angi FOB-verdi samt spesifiserte frakt- og forsikringskostnader fram til...

   08.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner All valutaoverføring må gå via autoriserte banker mot fremleggelse av importlisens og skipningsdokumenter. Kongo er med i CFA-sonen, der valutaen er knyttet til franske franc og de...

   08.02.2018

  • Fakta


   The State of Kuwait   Landkode: KW Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Kuwait Korrupsjonsindeks (CPI): 72 (2016). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeidsuke: Søndag - ...

   30.01.2018

  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon...

   08.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - Kuwait er 25-30 dager.  Forsendelser via Oman ikke uvanlig. Vel utbygget veinett. Ingen jernbane.  Transportforsikring Ingen restriksjoner. Tollflyplasser Kuwait Im...

   08.02.2018