Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Vær oppmerksom på at USA har særskilte restriksjoner mot varer som har opprinnelse i Angola, Irak, Iran, Cuba, Libya, Syria, Sudan, Myanmar samt delvis Serbia og...

   17.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner US Department of Homeland Security håndhever handelsprosedyrer ved innførsel til USA. De fleste varer kan innføres fritt, så lenge de oppfyller de krav og standarder som kreves for...

   17.01.2018

  • Produktkrav


   For en rekke varegrupper er det omfattende bestemmelser til de ulike produktkrav. Dette kan være krav til visse standarder eller merking av varer. Det anbefales tett samarbeid med importør mht. produk...

   17.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Følgende adresseopplysninger skal alltid inkkluderes ved forsendelse til USA: Postnummer Delstatskode Eventuell provinskode Faktura Utstedes i en original og tre kopier. Fakturaen skal innholde detalj...

   17.01.2018