Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Spesiell formular forlanges, fulstendig liste med krav til innhold og eksempel ligger i toll og dokumentdatabasen Mendel Online. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre e...

   15.12.2017

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner De fleste varer kan innføres uten lisens. Krav om innførselslisens gjelder for visse varer. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. En rekke varer kreves sertifisert f...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Åpen regning Anbefales ikke, med unntak av forskuddsbetaling. Forsinkelser i betalingsoverføringer er ikke vanlig, men kan fore...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   Produktkrav om oppfyllelse av myndighetskrav, standarder etc. kan fremgå av kontrakten. Standarder Georgia er korrespondentmedlem av ISO. Georgias nasjonale standard organisasjon er Georgian National ...

   18.01.2018

  • Fakta


   Hong Kong Special Administrative Region of China   Landkode: HK Landrisiko: Risikogruppe 2. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Hong Kong Korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + ...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Se også under Eksportdokumenter. Spe...

   12.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura   Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst 4 eksemplarer. Hvis varene er solgt CIF skal FOB-verdien, oversjøisk frakt og forsikring spesifiseres. Fakturaerklæring Følgende erk...

   12.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Bør skrives ut i minst 2 originaler på engelsk og inneholde vanlige opplysninger om: Skipets navn, laste- og lossehavn, eller flyselskapets navn. Salgsmåte (for eksempel konsignasjon) gjennom ...

   18.01.2018