Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Eksporten i april 2018


   Når månedene mars og april i fjor og i år sammenlignes, gjør påska at det i år er nedgang i mars og stor økning i april. Perioden januar – april gir derimot et godt bilde av utviklingen og denne viser...

   13.12.2018

  • Tjenesteeksporten i 4. kvartal og året 2017


   Oversikten over tjenesteeksporten i 2017, viser at flere av tjenestenæringene også ble rammet av redusert etterspørsel fra petroleumsindustrien, og rapporten viser at tjenesteeksporten falt med 6,3 mi...

   13.12.2018

  • Februar 2018


   Markedsutviklingen i utlandet har vært positiv, og til dels bedre enn ventet, og norsk fastlandseksport økte med 10,6 prosent i februar.

   13.12.2018

  • Januar 2018


   Økt eksport av bensin og diesel mv (raffinerte petroleumsprodukter), ga sterk økning i fastlandseksporten, sammenlignet med januar i fjor – opp 17,6 prosent.

   13.12.2018

  • Mekanismer for konfliktløsning


   Så lenge selger og kjøper er enige om at varekvaliteten, prisen og leveringen er som avtalt, har «finjussen» i kontrakten liten betydning. Men alle praktikere vet at til tider oppstår konflikter mello...

   28.11.2018

  • Salg via agent


   En agents hovedrolle er å fremme salget på et angitt eksportmarked. Den store fordelen med å bruke agenter er at disse ofte har førstehåndskunnskaper om, og gode kontakter på markedet. Agenten er en r...

   28.11.2018

  • Garantier


   En bankgaranti er en forpliktelse fra kundens bank til å betale et visst beløp til garantimottakeren, når det er nødvendig.

   28.11.2018

  • Strategi


   For å lykkes med å etablere netthandel i et nytt land eller marked, er det viktig å ha en klar og realistisk eksportstrategi. På finnes detaljertveiledning for hvordan dere kan lykkes med en internasj...

   03.12.2018

  • Juridiske problemstillinger


   Det oppstår en rekke juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering og drift av en nettbutikk internasjonalt.

   03.12.2018