Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Priser og betingelser


   Innovasjon Norge tilrettelegger for norsk deltakelse på IFAT ved å etablere en egen norsk paviljong som en møteplass og arena for profilering og nettverksbygging. Her blir du en del av et stort releva...

   02.12.2013

  • Prices and conditions


   The participation-fee will be settled when the list of exhibitors and need of space is final. Preliminary price estimate is NOK 10.000-10.500 per sqm. The price increase is due to changes in the excha...

   11.10.2012

  • Prices and conditions


     Individual company stand – make your company visible We provide exhibitors with their own individual stand. This includes •  Stand rental •  Building-cost, including floor carpets, walls, lights, el...

   23.08.2016

  • Utlysninger klynger 2018


   Norwegian Innovation Clusters inviterer til opptak av klynger innenfor Arena og NCE og til forlengelse av pågående Arena-klynger i en nasjonal konkurranse

   08.06.2018

  • Hvem kan du kontakte


   Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor i god tid før søknad sendes inn for uforpliktende samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen. Det anbefales utarb...

   20.06.2017

  • Hvordan søke


   Det søkes om støtte gjennom Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygget veiledning, se lenke til søknadsskjema under.

   20.06.2017

  • Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode


   Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Støtteandelen vil avhenge av støtteform...

   20.06.2017

  • Produktkrav


   Det er spesielle krav til visse produkter, særlig forbruksvarer. Disse er ofte omfattende. For næringsmidler og drikkevarer, legemidler og farmasøytiske produkter gjelder egne registrerings- og merkin...

   24.10.2017

  • Brasil - kjenn rammebetingelsene


   Brasil har de seneste årene blitt mer og mer interessant for norske bedrifter. Spesielt olje- og gassindustrien peker seg ut, men også andre eksportområder er viktige og interessante i en av verdens s...

   26.02.2018