Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • EU/Peru avtalen


   Avtalen er publisert i EUT L 354/2012. Aktuelle opprinnelsesregler Se side 2075, her. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Peru Varer som har opprinnelse i EU eller Peru i tråd med opprinnelsesre...

   07.03.2013

  • EU/Sveits avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 336/2005 og EUT L 141/2011. Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sveits Varer som har opprinnelse i EU eller Sveits i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, var...

   01.06.2012

  • EU/Vestbredden og Gazastripen avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 298/2009 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Vestbredden og Gazastripen Varer som har opprinnelse i EU eller Vestbredden og Gazastripen i tråd med opprinnelsesr...

   01.06.2012

  • Norge/EU


   Norge har to frihandelsavtaler med landene i EU. EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et samarbeid mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein som sikrer fri flyt av varer, tjenester, kapital...

   01.06.2012

  • EFTA Konvensjonen


   EFTA Konvensjonen er en frihandelsavtale som trådte i kraft i 1960 og består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Medlemslandene har etablert et frihandelsområde hvor handelen med industriproduk...

   01.06.2012

  • EFTA/Bosnia-Hercegovina avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Bosnia-Hercegovina trådte i kraft 01.01.2015. Avtalen mellom partene innebærer, med få unntak, at industrivarer, bearbeidede landbruksprodukter samt fisk og an...

   21.01.2015

  • EFTA/Colombia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia trådte i kraft 1. september 2014. Frihandelsavtalen med Colombia er en omfattende avtale som omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, i...

   01.06.2012

  • EFTA/Egypt avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt ble iverksatt 1. august 2007. Avtalen er asymmetrisk, noe som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ned frem til 2020 ved innførsel til Egypt....

   01.06.2012

  • EFTA/Israel avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Israel trådte i kraft i 1993. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i en avtaleparte oppnår tollfri innførsel ved imp...

   01.06.2012