Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • EFTA/Libanon avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Libanon trådte i kraft 1. januar. Avtalen er asymmetrisk, dvs at tollen trappes ned til 0 i løpet av en 12 års periode. EFTA landene innrømmer full tollfrihet ...

   01.06.2012

  • 2.3 Hva er opprinnelsesprodukter?


   Begrepet opprinnelsesprodukter brukes i mange sammenhenger og kan ofte være vanskelig å definere eller forklare. I frihandelsavtalene er det imidlertid bestemte regler for hva som kan defineres som et...

   17.07.2013

  • 2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion?


   I internasjonal frihandel er det viktig å kjenne til hva som menes med et frihandelsområde og hva som menes med en tollunion fordi dette får innvirkning på hvordan en vare skal tollbehandles på grense...

   17.07.2013

  • 3.2 EØS-avtalen


   EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) er det frihandelsområde som anses å være det viktigste i handel med varer for norske bedrifter. EØS-avtalen regulerer handelen mellom avtalepartene i d...

   17.07.2013

  • 4.2 Opprinnelsesstatus


   I frihandelsavtalene finnes et sett med opprinnelsesregler. Opprinnelsesreglene bestemmer produktets nasjonale tilhørighet og regulerer hvordan en vare skal fremstilles for at den skal få opprinnelses...

   17.07.2013

  • 4.3 Opprinnelsesbevis


   Når varene oppfyller kravene i opprinnelsesreglene, kan opprinnelsesbevis utstedes. Dette utstedes ved eksporten som dokumentasjon for varenes opprinnelsesstatus. Opprinnelsesbevis legges frem for tol...

   17.07.2013

  • 5.2 Listereglene


   Listereglene (prosesslisten) er helt avgjørende for å fastsette opprinnelsesstatus på et produkt. Listereglene tar utgangspunkt i ferdigproduktets tolltariffnummer. Det finnes listeregler for alle var...

   17.07.2013

  • 5.3 Kumulasjon


   Ordet kumulasjon betyr i denne sammenheng ”fri anvendelse”. Frihandelsavtalene er i utgangspunktet kun mellom de partene som inngår i en avtale. EU og EFTA har i mange tilfeller avtaler med de samme l...

   17.07.2013

  • 6.1 Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED


   Varesertifikat EUR.1 og varesertifikat EUR-MED foreligger i snap-sett à 3 ark. Sertifikatet skal fylles ut av eksportøren og attesteres (utstedes) av eksportlandets tollmyndigheter. Varesertifikater k...

   17.07.2013

  • 6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED


   Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. I motsetning til varesertifikater, skal ikke fakturaerklæringer attesteres av eksportlande...

   17.07.2013