Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presis...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle krav ved import av alkoholdige drikkevarer og farmasøytiske produkter. Standarder Landet er korrespondentmedlem av International Organization for Standards, ISO. Mer...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I tillegg til merverdi...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura  Handelsfaktura utstedes i fire orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må ikke inneholde rettelser...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Pointe Noire er 25-35 dager. Elvene Congo og Ubangi viktige transportårer. Svært dårlige veier utenom de største byene. Jernbane Brazz...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i det nasjonale forsikringsselskapet (SARC - Société d'Assurances et de Reassurances du Congo). Dette innebærer at leverans...

   01.06.2012

  • Adresser


   Republikken Kongos representasjon i Norge: Republikken Kongo har ingen representasjon i Norge. Henvendelser kan rettes til ambassaden i Stockholm: Embassy of the Republic of the Congo Västmannagatan 1...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ste...

   01.06.2012