Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Etter overgangen til Folkerepublikken Kina 1. juli 1997 har Hongkong bevart sin status som frihandelsområde med eget økonomisk, juridisk og tildels politisk system (one country, tw...

   05.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Vekslingskursen på Hongkong dollar er koblet til kursen på USD. Kredittinformasjon God informasjonstilgang for børsnoterte selskaper. For andre selskaper er ti...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene. Egne standardkrav for diverse leketøy. Standarder Hongkong er korrespondentmedlem av ISO. Kongkongs nasjonale standa...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift aksepteres ikke.  Opprinnelsesbevis  Kreves normalt ikke, men ved forespørsel ...

   05.02.2018

  • Science, Technology and Higher Education in India


   India is identified as one of the prioritized countries for collaboration in the Norwegian Government’s White Paper on research, Meld. St. 18 (2012–2013) Long-term perspectives – knowledge provides op...

   11.01.2019

  • LNG Seminar


   The 3rd LNG Seminar was organized by Innovation Norway India & DNV GL in Mumbai on 16th February 2018. The theme of the event was “LNG Opportunities in India  - Norwegian Offerings”.  

   15.02.2018