Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • Frokostmøte Kina 6. desember Oslo


       Akersgata 13, Oslo 6 desember 2018 Vi samlet bedrifter innenfor sportsbransjen som allerede satser internasjonalt og som er interessert i å se nærmere på muligheter i det kinesiske markedet.  Kina...

   04.12.2018

  • Go Global 27. november Østfold


   - hvordan lykkes med internasjonalisering   Møte på Tæps, Fredrikstad 27 november 2018 Formålet med møtet var å ta for seg tiltak for å redusere risiko for bedrifter som vil ut i det internasjonale ma...

   04.12.2018

  • Mer om hovedprosjektet


   Rapportene fra forstudien og forprosjektet er grunnlaget for det videre arbeidet i hovedprosjektet. Hovedprosjektet ligger imidlertid utenfor rammene av verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer...

   19.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap. Tidsramme: 4–6 måneder Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutvik...

   19.09.2016

  • Mer om forstudien


   Prosjekteier: Omstillingskommunen (i kraft av å være eier av omstillingsprogrammet) Tidsramme: 4–6 uker Aktiviteter i forstudien: Kartlegge synspunkter på videreføringen blant interessenter og partner...

   19.09.2016

  • Hva er resultatene av INTRO-kurs i strategifasen?


   Etter å ha gjennomført Introduksjonskurset skal deltakerne skal ha kunnskap om: Omstillingsprosessen gjennom fire faser Aktørenes roller og ansvar i de ulike fasene Prosjektorganisasjonens oppgaver i ...

   19.09.2016

  • Hvem er kurset for?


   Det er Innovasjon Norges anbefaling at INTRO-kurset i gjennomføringsfasen bør være obligatorisk for nyvalgt styreleder og leder for omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Godkjente konsulenter for SMB-utvikling


   Navn/E-post Firma/nettadresse Sted Tore Karlstad Advance Business Partner AS Risør Tom Albrigtsen Advance Business Partner AS Risør Arne Hoff Alfa Management AS Trondheim Kjell Hilde Alfa Management A...

   19.09.2016

  • Veileder til Mal for konkurransegrunnlag


   Det finnes flere ulike maler for konkurransegrunnlag, tilpasset de ulike prosedyrene, på anskaffelser.no. Malen som Innovasjon Norge har laget, kan brukes til alle anskaffelser under kr 500 000 eks. m...

   19.09.2016