Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nederlands representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of the Netherlands Oscars gate 29 0244 Oslo Telefon: 23 33 36 00 Telefax: 23 33 36 01 E-post: osl@minbuza.nl Hjemmeside Innovasjon Norge har k...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner: World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjo...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig jordbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Straffelovgivningen er i stor grad inspirert av det franske rettssystemet. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro = 100 cents. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR og NOK. Valutakalkulator  Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risikogr...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert over...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Forsendelser direkte mellom Norge og land utenfor EU må forhåndsvarsles elektronisk. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å ...

   01.06.2012