Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Dumping og subsidier


   Dumping Med dumping forstås salg av en vare til en lavere pris enn det som er ”normalverdi” for varen og som fører til skade for innenlandsk industri. Ved anmeldelser om dumping vil importlandets mynd...

   01.06.2012

  • Importavgifter og skatter


   Foruten eventuell toll og merverdiavgift kan importører bli ilagt forskjellige typer indirekte skatter som omsetnings- eller salgsskatt av samme slag som belastes innenlandske produkter. Importøren ka...

   01.06.2012

  • Tollnomenklatur


   Customs Co-operation Council (CCC) eller Tollsamarbeidsrådet ble opprettet ved en internasjonal konvensjon av 15. desember 1950. Rådets oppgaver var og er blant annet å administrere og fortolke to and...

   01.06.2012

  • Utførselsrestriksjoner - USA-krav


   USA har atskillig flere restriksjoner på salg av produkter til enkeltland enn Norge. For mange norske eksportører får dette ingen praktisk betydning. Men for norske eksportører som: - selger varer ell...

   01.06.2012

  • Utførselstillatelser - varer


   Under finner du en stikkordsmessig oversikt for varer hvor det vanligvis kreves ekstra utførselstillatelse, uavhengig av mottaker: Vi snakker her særlig om: Varetype: Eventuell utførselstillatelse gis...

   01.06.2012

  • Trekanthandel


   Norske bedrifter møter utfordringer når man handler med varer mellom to EU-land. Handel mellom to EU-land Problemer kan oppstå når en norsk bedrift kjøper en vare i et EU-land og selger og leverer den...

   11.06.2015

  • Hvilke land krever PSI?


   Det er gjennomgående utviklingsland, fortrinnsvis i Afrika og Latin-Amerika som krever forhåndsinspeksjon av varer. Hvilke land som krever denne ordningen varierer over tid, men antall land er relativ...

   01.06.2012

  • PSI - Hva kontrolleres?


   Pris Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert...

   01.06.2012

  • Farlig gods - fagmyndigheter


   Følgende norske fagmyndigheter har ansvaret for de aktuelle regelverkene: Sjøtransport: IMO (International Maritime Organisation) er et FN-organ som utarbeidet IMDG-bestemmelsene (International Mariti...

   01.06.2012

  • Forbud, restriksjoner og produktkrav


   E-handelen i Belgia har et stort vekstpotensial, og viser en større økning i løpet av de siste tre årene enn gjennomsnittet av Europa. Flere og flere bedrifter velger å selge sine varer på nettet. Når...

   06.06.2014