Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.  Frakt og forsikring fra den internasjonale dele...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er bare tilgjengelig for børsnoterte selskaper.  Private bedrifter kan frivillig gi opplysninger om sitt årsoppgjør. Åpen regnin...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det foreligger spesielle krav til enkelte produkter: Farmasøytiske produkter: Spesielle bestemmelser i henhold til Food and drug regulations / Medical Regulations 1984. Kjøkkenutstyr og varer til bruk...

   22.01.2018

  • Godkjente rådgivere


   Image Kontaktinformasjon til rådgiverne: Navn Region Mobil Epost Arild Jakobsen Nordre Nordland 478 45 588 arild.jakobsen@lr.no Gustav Karlsen Lofoten 970 92 996 Gustav.A.Karlsen@lr.no Ragnhild Renna ...

   22.02.2013