Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Hva koster det?


   Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen. Programstatusvurderingen skal hjelpe omstillingsorganisasjonen til å se og gjøre...

   20.09.2016

  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Meløy 2019 Måsøy 2019 Nordkapp 2019 Elverumsregionen 2018 Hurum 2018 Vestre Toten 2018 Flakstad 2017 Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 201...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Behovet for konsulentassistanse estimeres til inntil 4 ukesverk, eller 150–200 000 kroner i honorarkostnader. I tillegg kommer reise- og diettkostnader etter statens regulativer. Kostnadene til slutte...

   20.09.2016

  • Hva er resultatet av en sluttevaluering?


   Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfo...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en sluttevaluering?


   Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering ved avslutningen av omstillingsperioden.

   20.09.2016