Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Meget gode vei- og jernbaneforbindelser til resten av Europa. Tollflyplasser Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Dubrovnik. Importhavner Rijeka og Ploce er de største imp...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til kypros hovedhavn er 20-25 dager. Varer kan ikke tas inn via den tyrkisk kontrollerte delen av øya. En rekke linjer har faste sei...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kypros' representasjon i Norge: Kypros har ingen representasjon i Norge. Den kypriotiske ambassaden i Stockholm har sideakkreditering til Kypros: Embassy of the Republic of Cyprus Styrmannsgatan 4, 1s...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Varer med opprinnelse i Tyrkia til den regjeringskontrollerte (greske) delen av Kypros, er forbudt. Import til den tyrkiske delen av Kypros skjer normalt kun fra Tyrki...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med kl...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Euro = 100 cent. Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko Risik...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Estland er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012