Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos skattemyndighetene og tollmyndighetene med VAT (Value Added Tax) nummer og TIN (Taxpayer Identification Number). Noen varer er lisenspliktige...

   06.03.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Alle valutatransaksjoner med verdi over 15.000 USD skal meldes hos tollmyndighetene. Mer informasjon kan fås hos (Central Bank of Sri Lanka). Åpen regning Anbefales ikke. Vanlig me...

   06.03.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - Colombo rundt 25-30 dager. Relativt velutbygget vei- og jernbanenett. Veinettet er likevel av svært vekslende standard. Transport til Jaffna-halvøya helt i nord kan...

   12.03.2018

  • Fakta


   The Kingdom of Thailand   Landkode: TH Landrisiko: Risikogruppe 3. Tendens: Stabil. Hovedstad: Bangkok Korrupsjonsindeks (CPI): 36 (2018). Tendens: Negativ.  Tidssone: GMT + 7 timer   Arbeidsuke: Mand...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Importøren kan i prinsippet fritt kjøpe utenlandsk valuta fra forretningsbanker etablert i Thailand.  Kredittinformasjon Tilgangen på informasjon om årsregnskap er god for børsnote...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet matvarer, medisiner o...

   18.01.2018