Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Pionerer på norsk kveiteoppdrett


   Aga Halibut er en av de få aktørene i Norge som driver med kveiteoppdrett. I mars åpnet selskapet sitt første av flere planlagte kveiteoppdrettsanlegg som er spesialtilpasset kveitas levesett langs sj...

   17.08.2015

  • Strategi


   For å lykkes med å etablere netthandel i et nytt land eller marked, er det viktig å ha en klar og realistisk eksportstrategi. På finnes detaljertveiledning for hvordan dere kan lykkes med en internasj...

   03.12.2018

  • Juridiske problemstillinger


   Det oppstår en rekke juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering og drift av en nettbutikk internasjonalt.

   03.12.2018

  • Produktkrav og merking


   Det stilles ulike krav til produkter og merking av produkter i forskjellige markeder. Det er viktig at dere setter dere inn i de kravene som gjelder for deres produkter i markedet dere skal selge i. D...

   03.12.2018

  • Angrerett og retur


   Alle forbrukere har krav på en angrerett. Fordi kunden ikke har sjanse til å se på produktet før de kjøper det på nett, er angrerettsreglene for netthandel forskjellig fra direktesalgs.

   03.12.2018

  • Toll og handelsregler


   Alle varer som eksporteres eller importeres til Norge må tollbehandles, tilfredsstille respektive toll- og avgiftsregelverk, samt møte de krav som stilles til produktsikkerhet, helsesikkerhet og event...

   03.12.2018