Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må inneholde varens HS-nummer. Ved CIF-leveranser bør intern...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. I henhold tollverdibestemmelser i New Zealand, skal frakt og forsikring for den internasjonale dele...

   22.01.2018

  • Norway doubled sale to the UN in 2015


   More than 50 Norwegian businesses attended UNs Nordic Procurement Seminar in Copenhagen the 15-16th June. The record high participation reflects the increased relevance of the UN market for Norwegian ...

   17.06.2016

  • Innovasjonskontrakter


   Har du et innovativt prosjekt i samarbeid med kunde som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter (tidligere IFU/OFU) tilbyr finansiell risikoavlastning til norske bedrifter som vil utvikle ...

   14.07.2016

  • Slik har Innovasjonskontrakter hjulpet andre


   Forsknings- og utviklingssamarbeid med innovasjonskontrakt har hjulpet mange bedrifter med å gjennomføre sine innovative prosjekter, og få sine produkter ut i markedet. Her er historiene om noen av de...

   09.05.2018

  • FAQ


   Hva er egentlig EØS-midlene? Norge betaler for å delta i EUs program- og byråsamarbeid og deltakelsen i Schengen-samarbeidet. I tillegg bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom ...

   29.06.2017