Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Fra idé til marked - Oslo


   23.08.2018

   09.00-11.00

   Akersgata 13, Oslo

   Hvordan gå fra ide til en lønnsom bedrift? Har din gründerbedrift vekstambisjoner? Representerer forretningsideen noe som er vesentlig nytt i det markedet du skal inn i? Dersom svaret er JA - da er vå...

  • Vekstambisjoner i tidligfase


   20.09.2018

   10.00-02.00

   Akersgata 13, Oslo

   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Innovasjon Norges tjenester er for nystartede innovative selskaper med et a...

  • Global Entrepreneurship infomøte


   10.04.2018

   09.00-11.00

   Innovasjon Norge, Akersgata 13, Oslo

   Har ditt selskap ambisjoner om å gå internasjonalt?  Er du klar for å lære mer om globale markeder? Gjennom våre globale programmer får du mentoring i verdensklasse og du blir utfordret og drillet på ...

  • Landbruk og tilknytta verksemd


   Planlegg du å starte opp prosjekt innan tradisjonelt landbruk eller nye næringar? Under finn du informasjon om prioriteringar og retningslinjer for bygdeutviklingsmidlane i Sogn og Fjordane.

   25.08.2011

  • Skaff deg mentor


   Har du ambisjonar om langsiktig vekst? Er bedrifta i bedriftsutviklings- eller marknadsintroduksjonsfasen og er basert på ein unik forretningsidé? Mentortenesta er eit tilbod til deg som er dagleg lei...

   10.05.2011