Søk

 • Alle kategorier (5198)
 • Ansatt (733)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (257)
 • Tjenester (236)
  • Logo


   Logo build up The ambition is to dare to dream big, to be passionate, and to move forward. The logo concept "Climb up" is built on the idea of stairs going up, to generate a strong, bold and iconic lo...

   12.01.2016

  • Contact


   If you have any questions, please contact us: Astrid Mathisen E-mail: astrid.mathisen@innovasjonnorge.no  Mobile: +47 958 58 534

   19.07.2016

  • Nøkkeltall


   Innovasjon Fakta Innovasjon Norge skal drive næringsutvikling gjennom å legge til rette for skaperkraft og innovasjon. Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske ordet «innovare», som betyr ...

   17.03.2015

  • Et drømmeløft for en bærekraftig fremtid


   I 2014 kom alvoret til Norge. Dette var året da trusselen om klimaskiftet ble virkelig for de aller fleste. Det dramatiske fallet i olje- og gassprisene viste oss også at vi ikke lenger kan utsette ov...

   16.03.2015

  • Gode effekter og krevende omstilling


   Innovasjon Norge var 10 år i 2014, men historien går tilbake til midten av 1800-tallet med opprettelsen av Den Norske Hypotekbank. Ved inngangen til 2015, med lavere oljepris og en omstilling av økono...

   16.03.2015

  • La oss skape nye landslag - sammen!


   Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av len...

   16.03.2015