Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre signerte originaler på engelsk, russisk eller georgisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se f...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Merkingsbestemmelser fremgår som regel av kontakten. Emballasje Ingen spesielle krav med mindre kjøper angir dette....

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Enkelte varer er underlagt spesielle produktkrav. Dette gjelder blant annet næringsmidler og medisiner. Standarder Gibraltar er normelt knyttet til internasjonale avtaler gjen...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Gibraltar er med i EUs APS system (tilsvarende det norske GSP systemet). Importavgifter Det beregnes toll kun på noe...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Nei OECD: Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager. Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbane...

   01.06.2012

  • Adresser


   Hellas' representasjon i Norge: Embassy of the Hellenic Republic Nobels gate 45 0244 Oslo Telefon: 22 44 27 28 / 22 43 12 21 Telefax: 22 56 00 72 E-post: gremb.osl@mfa.gr, gremb@online.no Hjemmeside N...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012