Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Skalerer forretningsmodellen min?


   Har jeg en skalerbar forretningsmodell? Er forretningsmodellen avhengig av andre, og i tilfelle hvem? Hvilke partnere trenger jeg? Er forretningsmodellen unik? Finnes det en unikhet i verdikjeden som ...

   22.06.2016

  • Er mitt produkt godt nok?


   Hvordan løser jeg kundens problem? Hvor godt løser jeg behovet? Er løsningen min unik? Har jeg unik teknologi? Er det mulighet for patenter eller annen IPR strategi? Er designet og kvaliteten god nok?...

   22.06.2016

  • Har jeg et godt team?


   Har mitt team relevant erfaring? Klarer mitt team å gjennomføre og levere? Har jeg den rette forståelsen av markedet, kunnskapen og erfaringer? Har jeg det nettverket som trengs? Gjennomføringsevne er...

   22.06.2016

  • Hva er resultatene av kompetanseprogrammet?


   Kundeundersøkelse for deltakerbedriftene Handlingsplan for videre tiltak i hver enkelt deltakerbedrift Hevet servicenivå i deltakerbedriftene Hevet servicenivå  på tettstedet generelt

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   Kompetanseprogrammet gjennomføres over 5 dager fordelt på tre samlinger i tre påfølgende måneder. 1. SAMLING (2 dager) Hva skjer i din bransje; handel, service, hotell, restaurant, turisme, etc. Strat...

   20.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak. Anbefalingene skal også omfatte organisering og ressursbehov. Forprosjektrapporten skal videre gi råd om hvordan a...

   18.11.2016

  • Hva koster det?


   Forstudien har en anslått kostnadsramme på kr. 200.000 eks. mva. og reisekostnader. Arbeidsmengden for ekstern konsulent anslås til ca. 18–20 dagsverk for ekstern rådgiver. Omstillingsområder kan søke...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016