Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen. Programstatusvurderingen skal hjelpe omstillingsorganisasjonen til å se og gjøre...

   20.09.2016

  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Evaluering Vestre Toten  Vestre Toten 2018 Flakstad 2017 Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 2015 Karlsøy 2015 Berlevåg 2014 Karmøy 2014 Gam...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Behovet for konsulentassistanse estimeres til inntil 4 ukesverk, eller 150–200 000 kroner i honorarkostnader. I tillegg kommer reise- og diettkostnader etter statens regulativer. Kostnadene til slutte...

   20.09.2016

  • Hva er resultatet av en sluttevaluering?


   Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfo...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en sluttevaluering?


   Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering ved avslutningen av omstillingsperioden.

   20.09.2016

  • Hva koster Styreseminaret?


   Ekstern(e) konsulent(er) må inviteres til å komme med et tilbud på gjennomføring av Styreseminarer for omstillingskommunen. Daglig leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om dekning av...

   20.09.2016

  • Mer om Strategiseminaret (årlig)


   Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programme...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet SMB-utvikling for?


   Innovasjon Norge tilbyr verktøyet SMB-utvikling til bedrifter i omstillingskommuner. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig vilje og evne til å satse...

   19.09.2016