Søk

 • Alle kategorier (5476)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (173)
 • Tjenester (228)
  • Norway doubled sale to the UN in 2015


   More than 50 Norwegian businesses attended UNs Nordic Procurement Seminar in Copenhagen the 15-16th June. The record high participation reflects the increased relevance of the UN market for Norwegian ...

   17.06.2016

  • Bank Payment Obligation


   80-90 % av handel på tvers av grenser skjer i åpen regning. Åpen regning har mange fordeler for kjøper, men for selger er ikke denne typen transaksjon like ideell. Åpen regning er risikofylt, særlig o...

   03.10.2013

  • Vanskeligere tider for trege betalere?


   Trege betalere er vel noe som alle næringsdrivende har erfaring med. Problemet oppleves av mange som ekstra vanskelig å håndtere når det dreier seg om kunder i utlandet.

   02.05.2013

  • Remburs - hva er det og når brukes den?


   Internasjonal handel innebærer en rekke risikofaktorer, blant annet faren for ikke å få betalt. Har din bedrift råd til uteblitt betaling på forfall? Betalingsformen remburs gir sikker og rask betalin...

   13.08.2012

  • Nye rembursregler - UCP 600


   Omtrent hvert tiende år blir regelverket for remburs gjennomgått, og oppdatert til gjeldene praksis. Uoverensstemmelser i dagens regelverk, UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentry Credits...

   05.04.2012

  • Valutaordliste


   Under finner du en alfabetisk forklaringsordliste for en rekke ord og uttrykk knyttet til valutarisiko og valutahandel. Ordlisten tar så langt som mulig utgangspunkt i norske uttrykk og begreper. Tils...

   14.01.2005

  • Valg av marked - tips til ferske eksportører


   Når du planlegger eksport til nye markeder er det mange faktorer som må vurderes. I første omgang er det en rekke land som kan utelukkes, eller i hvert fall utsettes, grunnet omstendigheter som kan gj...

   20.05.2015

  • Slik unngår du eksporttabbene


   For å skape vekst må norske bedrifter lykkes på det internasjonale markedet. Eksport byr på spennende muligheter, men fallgruvene er mange. Derfor er det viktig å gjøre hjemmeleksene grundig før du in...

   10.03.2015