Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Sju miljøer skal gi næringslivet økt kompetanse


   Innovasjon Norge bevilger 12 millioner kroner til kompetanseprogram for lokalt næringsliv. Bedriftene er avhengig av oppdatert kunnskap, og nå får noen utvalgte miljøer penger for å kunne gi dem det d...

   28.10.2016

  • Bronseplass til Innovasjon Norge


   Innovasjon Norges Årsrapport for 2015 ble hedret med en bronseplass i sin klasse under Farmandpris-utdelingene for årets beste årsrapporter denne uka.  

   28.10.2016

  • Presentasjon overfor finansiører


   I en tidlig oppstartfase fraråder vi gründere å bruke energi på å lage en forretningsplan. Poenget er at en tradisjonell forretningsplan som forsøker å forutse hva som skal skje i 3-5 år fremover, har...

   06.03.2017

  • Er du vår Female Entrepreneur 2018?


   Er du en teknologigründer som løser globale utfordringer og jobber mot FNs bærekraftmål? Vi søker tre kvinnelige gründere som får en uke i New York med kompetanse- og nettverksbygging i verdensklasse....

   06.12.2017

  • Gjennomføringsevne


   Gründerteamet må overbevise om at de klarer å gjennomføre prosjektet. Innovasjon Norge forventer at prosjektets deltagere har kunnskap om forretningsutvikling, og viser evne til å ta og gjennomføre vi...

   27.03.2017