Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Eigersund


   Konjunkturnedgangen i 2015 førte til at mange arbeidsplasser gikk tapt. En fjerdedel av befolkningen pendler ut av kommunen og utdanningsnivået er lavt. Med bakgrunn i dette fikk Eigersund omstillings...

   29.05.2018

  • Kragerø


   Kragerø har de siste årene opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Flere av kommunens industriarbeidsplasser er avviklet, noe som har ført til en nedgang i sysselsetting. I tillegg har Kr...

   29.05.2018

  • Indre Fosen


   Høsten 2015 ble skipsverftet i Rissa kommune nedlagt. Et knapt år senere ble også rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort lagt ned. Som følge av nedleggelsene fikk Indre Fosen omstillingsstatus i 201...

   29.05.2018

  • Dyrøy


   Dyrøy kommune har et ensidig og konkurranseutsatt næringsliv, og de siste årene har det vært en betydelig nedgang i antall sysselsatte. I tillegg har kommunen store demografiske utfordringer. Befolkni...

   29.05.2018

  • Omstillingsministeren


   Det var med blandede følelser kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner reiste til Lierne i Nord-Trøndelag sist høst. Selv en statsråd kan føle seg nokså hjelpeløs i møtet med et lokalsamfun...

   26.09.2016

  • Styrker seg for fremtiden


   Nordtun HelseRehab rehabiliterer ikke bare pasienter i vakre Meløy; også kommunens næringsstruktur er betydelig styrket gjennom senterets positive utvikling.

   26.09.2016

  • Made in Numedal


   Numedal er en tradisjonell jordbruksregion. Her har lokale krefter gått sammen for å skape nye vekstnæringer gjennom stasing på lokalprodusert mat.

   26.09.2016

  • Stordal


   Kommunen ligger på østsiden av Storfjorden i Møre og Romsdal, og har 1030 innbyggere. Stordal har gode fasiliteter til produksjon i form av store industribygg. Disse er nå på vei til å fylles opp med ...

   26.09.2016

  • Tinn


   Tinn kommune strekker seg langt inn på Hardangervidda. Tinns mest kjente sted er Gaustatoppen 1883 moh. Årlig går rundt 80.000 mennesker til toppen av fjellet. På klare dager kan man se 1/8 av Norge f...

   26.09.2016

  • Sauda


   Sauda har over lengre tid slitt med negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling. I 2013 fikk kommunen omstillingsstatus.

   26.09.2016