Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer tillates kun av bedrifter som har 'Trade License, tillatelse fra Tollvesenet samt registert hos handelskammeret. Innførselslisens kreves for en del ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Farmasøytiske produkter må registreres hos Ministry of Health i de Forente Arabiske Emirater. Med mindre eksportlandet har innført forbud mot import av kinesiske melkeprodukte...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut i minst fire eksemplarer på engelsk eller arabisk Den skal inneholde alle relev...

   01.06.2012

  • Adresser


   De Forente Arabiske Emiraters representasjon i Oslo: Embassy of the United Arab Emirates Cort Adelers gate 16 0254 Oslo Telefon: 21 51 57 35 / 45 12 65 81 Telefax: 21 51 57 01 E-post: oslo@mofa.gov.ae...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ingen restriksjoner for de fleste varer. Noen varer er underlagt importlisens. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Ingen av landene er direkte medlem av International Organization for Standards, ISO, men Frankrike er. Fransk Polynesia, New Caledonia og Wallis og Futuna er normal...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til hovedhavn i: Fransk Polynesia: 50-60 dager New Caledonia: 40-50 dager Wallis og Futuna: 40-50 dager Transport via Frankrike er o...

   01.06.2012