Søk

 • Alle kategorier (7988)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å levere våpen og militært utstyr av enhver art til Somalia, samt å finansiere slike leveranser. Det er videre forbudt direkte eller indi...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Intet enhetlig nasjonal rettssystem. Sharia loven basert på islamsk rett brukt i noen områder. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterm...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Generelt vanskelig transportforhold på grunn av indre uro og manglende rettssikkerhet. Få direkte seilinger fra europeiske til somaliske havner. Transport via Djibouti k...

   01.06.2012

  • Adresser


   Somalia har ingen representasjon i Norge. Somalia er heller ikke representert i andre land, på grunn av manglende sentrale myndigheter. Norge har ingen representasjon i Somalia, men er sideakkreditert...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avta...

   21.02.2013

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 South Sudanese Pound = 100 Piaster Valutakode SSP. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Transaksjoner må gjøres gjennom sentralbanken ( Bank ...

   21.02.2013

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet, men har enda ikke ratifisert avtalen. Dette betyr at produkter kan oppnå pr...

   21.02.2013

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Følgende erklæring påføres, stemples...

   21.02.2013

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må tegnes i Sør Sudan. Transportmerking Alminnelig skipningspraksis med merking av mottakerens navn, bestemmelsessted og lossehavn. H...

   21.02.2013