Søk

 • Alle kategorier (4534)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (24)
  • Kort om Innovasjon Norge


   Innovasjon Norge har et bredt og sammensatt samfunnsoppdrag. Kjernen i dette oppdraget er å bidra til verdiskaping gjennom å skape bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling over hele lan...

   17.03.2015

  • Flere gode gründere


   Det mangler ikke på gründere i Norge. Hvert år etableres det mange selskaper, men de fleste forblir små og vi har få internasjonale suksesser. Hva er det som gjør at noen greier å ta steget?

   16.03.2015

  • Flere innovative næringsmiljøer


   Skal norske bedrifter styrke sin Internasjonale konkurransekraft fremover, må de samarbeide om innovasjon og forretningsutvikling. Da er klynger og nettverk et godt verktøy.

   17.03.2015

  • Økonomi


   Årsregnskapet omfatter selskapets leveransekostnader og kundeleveranser med unntak av lån og tilskudd utbetalt til kunder.

   20.03.2015

  • Historien om Innovasjon Norge


   i 2014 markerte vi 10-årsjubileum for Innovasjon Norge. Det er den korte historien. Den lange historien er at det offentlige har støttet nyskaping, næringsutvikling og distriktsutbygging i Norge i mer...

   20.03.2015

  • Årsrapport 2015 - Ofte stilte spørsmål


   Hva er veksten for bedrifter som ikke har fått støtte? 12,6 prosentpoeng er mye. Ja, vi synes også det er ganske mye. Ser man på statistikk for ikke-finansielle foretak på Fastlands-Norge i perioden 2...

   08.04.2016