Søk

 • Alle kategorier (5121)
 • Ansatt (744)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (170)
 • Tjenester (231)
  • Årsrapport 2007


   Innovasjon Norges årlige kundeeffektundersøkelsene viser at 75 prosent av prosjektene våre øker lønnsomhet og konkurranseevne.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2008


   Året 2008 ble turbulent for norsk næringsliv. Det er synlig også i Innovasjon Norges årsrapport.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2009


   Innovasjon Noreg hjelpte store og små bedrifter gjennom finanskriseåret 2009. Vi fordelte til saman 9,8 milliardar kroner og gav råd verd 235 millionar kroner.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2010


   Fra 1. januar 2010 er alle fylkeskommunene kommet inn som medeiere i Innovasjon Norge med 49 %. Nærings- og handelsdepartementet har en eierandel på 51 %.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2006


   Undersøkelser på effekten av Innovasjon Norges arbeid viser at 63 prosent av bedriftene som har mottatt bistand fra Innovasjon Norge mener at arbeidet i stor grad har ført til økt innovasjon.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2003


   Fra og med 1. januar 2004 tok Innovasjon Norge over oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SN...

   28.03.2012