Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • Krav til kundebedriften


   Kan være både offentlige og private virksomheter Kan være både norske og utenlandske Gjennom kunnskap om markedet skal kunden delta aktivt i utviklingsprosjektet ved blant annet å bidra til å konkreti...

   21.11.2012

  • Hvem er partene, og hvilken rolle har de?


   Leverandørbedriften Leverandørbedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, et nytt produkt eller en ny tjeneste som pilotkunden har behov for. Dette skal gjøres i samarbeid med pilotkunden. Samarbeide...

   28.07.2016

  • Verden trenger skogprodukter


   De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer. Gjennom en fersk markedsan...

   15.10.2014

  • Tyinlam vinner pris


   Kjell Gudmund og Line Svien fra Vang i Valdres ønsker å bli en ledende leverandør av kvalitetskjøtt. I dag mottar de Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for deres merkevarebygging av Tyinlam.

   01.10.2018

  • NoDig


   Byer over hele verden sliter med eldgamle vann- og avløpssystemer. Rørene må skiftes ut, repareres og vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser og forurensning av drikkevannet. Bare i Norge er kostnade...

   30.05.2017

  • Aktiviteter


       Hovedaktivitet Formål Gjennomføring 1 Skreddersydde kurs Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor. 1-3 dagers kurs. Casebasert...

   09.02.2018

  • Prioriterte områder i 2018


   Bedriftsnettverk skal bidra til økt internasjonalisering og omstilling i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på: Utvikling av nye forretningsområder...

   20.06.2017

  • Hva kan det søkes støtte til


   Det kan søkes støtte til delfinansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være: Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrato...

   20.06.2017

  • Hvem kan søke


   Programmet henvender seg til små og mellomstore bedrifter med etablert økonomisk virksomhet og vekstambisjoner, i alle bransjer, næringer og landsdeler. Bedriftene må ha sunn økonomi, felles interesse...

   20.06.2017