Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • Innovasjonsverksted


   Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og har du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift få...

   21.11.2018

  • Humanitær innovasjon


   Det humanitære innovasjonsprogrammet legger til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe mennes...

   28.11.2018

  • Globale akseleratorer


   Innovasjon Norge tilbyr en rekke globale akseleratorprogram som skal hjelpe oppstarts- og vekstbedrifter å konkurrere og vokse i et internasjonalt marked.

   20.11.2018

  • Næringslivsdelegasjoner


   Innovasjon Norge koordinerer og gjennomfører næringslivsdelegasjoner til og fra utlandet. Vi bidrar med faglige innspill, koordinerer deltagenende aktører, og er ansvarlige for gjennomføringen av næri...

   14.11.2018

  • Internasjonale messer


   Innovasjon Norge organiserer nasjonale fellespaviljonger på mange av de største internasjonale messene. Norske eksportbedrifter innen relevant industri kan delta. 

   14.11.2018

  • Go Global


   En introduksjon til hva det vil si å satse internasjonalt. Vi går gjennom på hva du må tenke på før du velger marked, hvilke risikoer du må ta høyde for og hvilke tjenester Innovasjon Norge kan tilby ...

   30.11.2018

  • Fordypningskurs i eksportregler


   ​Har du tilstrekkelig innsikt i eksportregler for å satse internasjonalt? Vi gjør et dypdykk i enkeltemner innen eksportregler og internasjonal handel, og gir deg nyttige verktøy for en tryggere ekspo...

   03.12.2018

  • Bolig på gårdsbruk


   Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

   06.12.2018

  • Reindriftsbasert vekst og verdiskaping


   Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

   29.11.2018