Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • 2. Forpliktende produsentsammenslutning


   En forpliktende produsentsammenslutning er en gruppe av matprodusenter som ønsker en felles forpliktende satsing med felles mål og strategier. Forpliktelsen ligger i at bedriftene skal inngå en juridi...

   18.03.2014

  • 1. Vekstfinansiering


   Du er kvalifisert til å søke hvis du er: bonde/gårdsmatprodusent som foredler matprodukter basert på egne eller andres råvarer næringsmiddelbedrift som framstiller produkter med særpreg basert på nors...

   18.03.2014

  • Biogasspilotordningen: Tilskudd til prosjekter


   Regjeringen ønsker å øke produksjon av biogass for å nå målet om et lavutslippsamfunn i 2050. For å bidra til dette er det anledning til å søke om tilskudd til pilotanlegg for Biogass. Midlene forvalt...

   21.02.2017

  • Norske landbrukstopper til Nederland


   Neste uke reiser et tyvetalls representanter fra norsk landbruk til Wageningen. Her besøker de byens verdenskjente universitet, som har spesialisert seg på landbruk, mat og klima. Målet er å skape en ...

   27.05.2016

  • Norske spillgründere skal erobre verden


   Åtte norske spillselskap er plukket ut til å delta i Spill ut i verden programmet. 10 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Innovasjon Norge er øremerket programmet som skal bidra til økt ekspor...

   13.05.2016

  • Fokus på bærekraft gir endringer i eSøknad


   Innovasjon Norge har det siste året satt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn for å styrke norsk næringsliv. Bærekraft er også en viktig del av vår nye strategi. Nå vil også kundene våre merke d...

   10.05.2016