Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Sauda


   Sauda har over lengre tid slitt med negativ befolkningsutvikling og svak arbeidsplassutvikling. I 2013 fikk kommunen omstillingsstatus.

   26.09.2016

  • Ringeriksregionen


   Ringeriksregionen omfatter kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole. De siste 15 årene har regionen opplevd omfattende omstillingsutfordringer. Nå skal de løses.

   26.09.2016

  • Nordkapp


   Landets nordligste kommue har fått omstillingsstatus i perioden 2013–16 for å bygge opp et mer robust næringsliv og stoppe befolkningsnedgangen.

   26.09.2016

  • Lierne


   Med betydelige utmarksressurser, har jord- og skogbruk historisk vært viktigste næringsvei og grunnlag for bosetting. En generell negativ trend i næringa, har i Lierne blitt forsterket av problemer kn...

   22.09.2016

  • Næringslivsdelegasjoner


   Innovasjon Norge koordinerer og gjennomfører næringslivsdelegasjoner til og fra utlandet Innovasjon Norge bidrar med faglige innspill, samt koordinere deltakende aktører og være ansvarlig for gjennomf...

   03.08.2012

  • Klynger og nettverksprogram


   Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Ønsker du å knytte kontakter eller bygge nettverk? Da kan oversikten nedenfor være interessant f...

   03.08.2012

  • Kontakt medarbeidarar i helsesatsinga


   Vi ønsker dialog med alle norske bedrifter som driver med helseinnovasjon. Kontakt vårt helseteam for å diskutere hvordan Innovasjon Norge kan være til hjelp.

   28.03.2011