Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Normalpage for conversion(2)


   Nettverket er til for kommunene og eies av kommunene. I nettverket er også tett samarbeid med andre offentlige aktører, bedrifter, klynger, kunnskapsmiljøer, interesseorganisasjoner og andre aktuelle ...

   18.01.2019

  • Smarte samfunn


   Norsk smartby- teknologi har potensial til å bli en stor norsk eksportvare. Vi tilbyr flere tjenester til bedrifter og byer som jobber innen dette feltet.

   11.12.2018

  • Søke tilskudd? Dette ser vi etter


   Hva ser vi etter når vi vurderer din søknad? Hvor er risikoer i nye prosjekter, og hvilke er det viktig å redusere så fort som mulig. Hvorfor er menneskene bak så viktige for å lykkes? Her går vi rett...

   27.11.2018

  • Oppfinner på jobben?


   Har du som arbeidstaker gjort en oppfinnelse som kanskje kan patenteres? Da finnes det viktige kjøreregler både for bedriften og deg som er ansatt.

   22.11.2018

  • Verdivurdering


   Hvor mye er egentlig dine immaterielle eiendeler verdt? Dette er et komplisert tema der det ikke finnes noen fasit. Men her får du en oversikt over metodikk du kan bruke, og noen råd på veien.

   22.11.2018