Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • 20 millioner til pilotprosjekt for biogass


   Har dere planer om å etablere et biogassanlegg? Nå tar Innovasjon Norge imot søknader om tilskuddsmidler til både nyetableringer og til ombygging av eksisterende anlegg.

   18.04.2016

  • Internasjonalisering skaper innovasjon


   – Det er en myte at eksport kun er et resultat av forskning og et tradisjonelt kommersialiseringsløp. Faktisk er internasjonalisering i seg selv en viktig driver for innovasjon og produktivitet. Å vær...

   12.04.2016

  • Vi fornyer oss og trenger dine innspill


   Vi skal videreutvikle vår merkevarestrategi og visuelle identitet som ledd i selskapets omstillingsarbeid. Prosjektet ledes av de ansatte selv. Nå inviterer vi også publikum med i prosessen.

   09.03.2015

  • Innovasjon Norge kutter 107 millioner kroner i 2015


   Statsbudsjettet for 2015 ga Innovasjon Norge 864 millioner kroner mer til innovasjon og utvikling av norsk næringsliv. Samtidig var budsjettet også en tydelig bestilling til Innovasjon Norge om effekt...

   27.02.2015

  • Innovasjon Norge styrker reiselivssatsingen


   Innovasjon Norges reiselivssatsing har sammen med reiselivsnæringen satt spor og bidratt til at Norge er blitt et mer attraktivt reisemål. I fjor var det over 30 millioner kommersielle gjestedøgn i No...

   13.02.2015

  • Sterk økning av biovarme i landbruket


   Bruken av bioenergi til vannbåren varme i landbruket økte i 2014 med 56 prosent sammenlignet med året før. Økningen tilsvarer årlig 100 trailerlass med tømmer. Totalt produserer landbruket vannbåren v...

   11.02.2015