Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Leveringsbetingelser, toll og moms i EU


   27.03.2019

   09.30-03.30

   Park Inn by Radisson Oslo Airport, Henrik Ibsens vei

   Vil du forenkle og effektivisere din eksport til EU? I dette kurset gir vi deg råd og veiledning om hvordan du kan øke din eksport til det europeiske markedet.

  • Bø og Øksnes


   Kommunene har over lang tid mistet arbeidsplasser og mange har flyttet fra. Som omstillingsregion mottok kommunene et årlig tilskudd på inntil 4,5 millioner fra perioden 2006 til 2012. Målet var å ska...

   26.09.2016

  • Kontaktkonferansen 2014


   Kontaktkonferansen for fylkeskommunene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge ble avholdt 27.–28. august 2014.

   22.09.2016

  • Verktøy og maler til bruk i fasen


   Aktuelle verktøy og maler til bruk i strategifasen er: Startkurs INTRO-kurs Strategifasen Utviklingsanalyse Omstillingsplan Handlingsplan Kommunikasjonsplan PLP Prosjektlederprosessen Maler: Prosjektl...

   27.09.2016

  • Berlevåg


   I Berlevåg dominerer fisket. Strukturendringer i næringen fører til arbeidsledighet og fraflytting. Omstillingen skal snu dette.

   26.09.2016

  • Eksporten i august 2018


   August viser god vekst både i samlet vareeksport og i fastlandseksporten. For råolje og naturgass er volumet lavere enn i august i fjor, men prisene er mye høyere. Dette smitter over på bensin og dies...

   19.09.2018