Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan gis én gang per selskap i kommersialiseringsfasen. I denne fasen er det to muligheter, enten Kommersialiseringstilskudd eller Oppstartlån. Etter at kommersialiseringsfasen er gjennomfø...

   10.02.2017

  • Finansiering for gründere


   Våre finansieringstjenester for gründere plassert inn i de typiske fasene for en gründerbedrift: 

   22.06.2016

  • Rådgivning, nettverk og kompetanse


   Har du eller din bedrift planer om å utvikle ny næringsvirksomhet, og ønsker informasjon om muligheter i din kommune? Ta kontakt med førstelinjetjenesten, de har oversikt over tilbudene lokalt. Her er...

   22.06.2016

  • Har jeg et tydelig budskap?


   Forstår mine kunder hvilket problem jeg løser? Forstår investorene hva prosjektet mitt handler om? Forstår Innovasjon Norge hva prosjektet mitt handler om? Husk at vi bare er mennesker som forsøker så...

   22.06.2016

  • Skalerer forretningsmodellen min?


   Har jeg en skalerbar forretningsmodell? Er forretningsmodellen avhengig av andre, og i tilfelle hvem? Hvilke partnere trenger jeg? Er forretningsmodellen unik? Finnes det en unikhet i verdikjeden som ...

   22.06.2016

  • Er mitt produkt godt nok?


   Hvordan løser jeg kundens problem? Hvor godt løser jeg behovet? Er løsningen min unik? Har jeg unik teknologi? Er det mulighet for patenter eller annen IPR strategi? Er designet og kvaliteten god nok?...

   22.06.2016

  • Har jeg et godt team?


   Har mitt team relevant erfaring? Klarer mitt team å gjennomføre og levere? Har jeg den rette forståelsen av markedet, kunnskapen og erfaringer? Har jeg det nettverket som trengs? Gjennomføringsevne er...

   22.06.2016