Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Meløy 2019 Måsøy 2019 Nordkapp 2019 Elverumsregionen 2018 Hurum 2018 Vestre Toten 2018 Flakstad 2017 Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 201...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Behovet for konsulentassistanse estimeres til inntil 4 ukesverk, eller 150–200 000 kroner i honorarkostnader. I tillegg kommer reise- og diettkostnader etter statens regulativer. Kostnadene til slutte...

   20.09.2016

  • Hva er resultatet av en sluttevaluering?


   Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfo...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en sluttevaluering?


   Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle kommuner som har hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering ved avslutningen av omstillingsperioden.

   20.09.2016

  • Hva koster Styreseminaret?


   Ekstern(e) konsulent(er) må inviteres til å komme med et tilbud på gjennomføring av Styreseminarer for omstillingskommunen. Daglig leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om dekning av...

   20.09.2016

  • Mer om Strategiseminaret (årlig)


   Årlig strategiseminar over 1–2  dager i forbindelse med rullering av omstillingsplanen og utarbeidelse av neste års handlingsplan. Seminaret holdes mot slutten av kalenderåret, dvs. etter at programme...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet SMB-utvikling for?


   Innovasjon Norge tilbyr verktøyet SMB-utvikling til bedrifter i omstillingskommuner. Det er kun bedrifter som har et klart vekstpotensial og som kan demonstrere tilstrekkelig vilje og evne til å satse...

   19.09.2016

  • Mer om hovedprosjektet


   Rapportene fra forstudien og forprosjektet er grunnlaget for det videre arbeidet i hovedprosjektet. Hovedprosjektet ligger imidlertid utenfor rammene av verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer...

   19.09.2016

  • Mer om forprosjektet


   Prosjekteier: Omstillingskommunen eller andre lokale partnere i videreføringsarbeidet, det kan også være delt eierskap. Tidsramme: 4–6 måneder Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutvik...

   19.09.2016