Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Skal gjøre Vestlandsbedrifter mer synlige for verden


   Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – et digitalt utstillingsvindu for norske grønne løsninger som skal stimulere til økt eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon No...

   06.06.2018

  • NoDig


   Byer over hele verden sliter med eldgamle vann- og avløpssystemer. Rørene må skiftes ut, repareres og vedlikeholdes for å unngå oversvømmelser og forurensning av drikkevannet. Bare i Norge er kostnade...

   30.05.2017

  • Risikokapital i Horisont 2020 - InnovFin


   InnovFin er EUs finansiering for innovatører. Det består av skreddersydde tilbud for risikokapital i form av direkte lån til bedrifter, eller via finansielle mellomledd for lån og egenkapital.

   06.12.2018

  • Fast Track to Innovation


   Fast Track to Innovation er et tilbud om finansiering under Horisont 2020 til innovative bedrifter og organisasjoner for at gode ideer skal nå markedet. Ordningen retter seg mot relativt modne, marked...

   06.12.2018

  • Krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekt


   Mange opplever det som krevende å søke om finansiering til et utviklingsprosjekt. Da kan det være nyttig å vite hva Innovasjon Norge tillegger vekt. Her er har vi samlet våre generelle krav og kriteri...

   14.02.2019

  • Informasjonsmøte: Landbruk


   27.03.2019

   09.30-02.00

   Jærmuseet - Vitengarden på Nærbø

   Hovedtema på møte blir «Klimautfordring – hvordan kan bonde møte fremtiden». For deg innen landbruksforvaltning, rådgivere og interesserte bønder.