Søk

 • Alle kategorier (4172)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Utbetaling og rapportering


   Hvis du oppnår finansiering fra Innovasjon Norge, vil du motta et tilbudsbrev med godkjent kostnadsgrunnlag og tildelt beløp. Det er viktig å lese dette brevet nøye. Prosjektet får en utbetalingsfrist...

   13.12.2018

  • Avslag og klagerett


   En del søknader om finansiering i Innovasjon Norge får avslag. Når søknader om tilskudd ikke når opp, er det basert på en helhetsvurdering. Vi får langt flere søknader hvert år enn det vi har midler t...

   13.12.2018

  • Rådgivende panel


   Innovasjon Norge gjennomfører rådgivende panel i forbindelse med store og krevende søknader om tilskudd. Panelet skal gi råd til både søker og Innovasjon Norge om videre arbeid med prosjektet.

   04.12.2018

  • Rådgivning om beskyttelse av innovasjon


   Lurer du på hvordan du kan beskytte dine immaterielle verdier? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle verdier kan utnyttes for å øke inntjeningen? Vi kan sparre med deg og gi deg ob...

   26.11.2018

  • Fra idé til marked


   Er du gründer og lurer på hvordan du skal utvikle en lønnsom bedrift? Har du ambisjoner om vekst? På kurset Fra idé til marked får du tips til hvordan du kan ta idéen din ett steg videre.

   21.11.2018

  • Workshop i markedsavklaring


   Hvem er villig til å betale riktig pris for produktet ditt, og hvor er disse kundene? Trenger mange nok løsningen din, slik at du kan bygge en lønnsom virksomhet? Vi hjelper deg med viktige markedsavk...

   22.11.2018

  • Tilskudd til markedsavklaring


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd til å teste om det finnes et marked for din løsning.

   12.11.2018

  • Tilskudd til kommersialisering


   Har du testet og bekreftet at det finnes et marked for din løsning? Da kan du få finansiering til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen din i markedet. 

   12.11.2018

  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter


   Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye pr...

   12.11.2018