Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Reindriftsbasert vekst og verdiskaping


   Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

   25.11.2013

  • Bolig på gårdsbruk


   Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

   25.11.2013

  • Lån, tilskudd og garantier


   Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet. (Det finnes egne tjenester f...

   25.11.2013

  • Offentlige vedtak om finansiering


   Oversikten viser alle bevilgninger som gjøres av Innovasjon Norge og som oppdateres en gang per måned. Et prosjekt eller foretak/person kan få tilbud om flere virkemidler på samme tidspunkt. I slike t...

   24.05.2011

  • SkatteFUNN: Fradrag for FoU-kostnader


   Har du kostnader til forskning og utvikling, i et prosjekt som skal skape verdier av nye ideer? SkatteFUNN kan gi inntil 20 prosent fradrag i skatt.

   16.11.2010

  • Tildelinger


   Se hvilke bedrifter vi har gitt tilsagn om finansiering i form av lån og tilskudd. Vi skal skape fremtidens arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom å gi finansiering og rådgivning til både gründere og e...

   10.01.2018

  • Koinvesteringsfond for Nord-Norge


   Planlegger du å investere i bedrifter i Nord-Norge? Koinvesteringsfondet kan matche din investering i unge, innovative bedrifter.

   30.08.2017