Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • EU-finansiering gjennom Horisont 2020


   Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje m...

   16.10.2015

  • Soil Steam


   Sandefjord-selskapet Soil Steam har utviklet en teknologi som bruker damp, i stedet for plantevernmidler, til å drepe ugress.

   05.07.2018

  • InnovFin - risikokapital i Horisont 2020


   Gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, øker EU og Den europeiske investeringsbank-gruppen tilgangen til risikokapital for bedrifter og andre involvert i forskning og inno...

   01.07.2014

  • Heimdall Power


   Strømnettet er den største menneskeskapte maskinen i historien. Det er også den viktigste infrastrukturen for å kunne realisere en energi-fremtid som er bærekraftig og grønn. Det er dette Heimdall Pow...

   05.07.2018

  • Om finansiering


   Våre finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse. Les mer om vår finansiering.

   25.06.2014

  • Biobag


   Produsenten av poser og sekker for matavfall, komposterbar film og andre miljøvennlige produkter tenker nytt. De vil nå finne en god erstatning for gummikulene som spres på og utenfor fotballbaner.

   11.05.2018

  • Gaitline


   Sivilmarkedsfører Andreas Engell ante lite om hva som ventet da han for fem år siden hadde en prat med sin far, tidligere ballettdanser Håvard Engell, ved kjøkkenbordet. Faren hadde en idé om å design...

   11.05.2018