Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Før urolighetene i Syria startet var landet gått i retning for åpnere handelspolitikk. De fleste varene som overstiger verdi på 3000USD kreves det forhåndsinspeksjon. ...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 syrisk pund = 100 piaster Valutakode SYP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner SYP er ikke fritt konvertibel. Ved transaksjoner fra utlandet m...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav for tilsetningsstoffer, gjødsel og plantevernmidler. Medisiner og farmasøytiske varer skal være registrert i Syria. Standarder Syria er ikke medlem av In...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Proformafaktura er en forutsetning for nesten alle søknadsprosedyrer i Syria. Skal utfylles i 1 orginal og 4 kopier på fr...

   01.06.2012

  • Adresser


   Syria har ingen representasjon i Norge, se Sverige: Embassy of the Syrian Arab Republic Vendevägen 90 SE-182 32 Danderyd P.O. Box 4 SE-182 11 Danderyd Telefon: + 46 8 622 18 70 Telefax: + 46 8 660 88 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Visse produkter er forbudt å importere av helse- og sikkerhetsmessige årsaker. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er inspirert av tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Somoni 1 TJS = 1000 diriam Valutakode TJS Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Inte...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer ba...

   01.06.2012