Søk

 • Alle kategorier (4173)
 • Ansatt (762)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (361)
 • Tjenester (16)
  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi. Videre er etterspørselen etter energi større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg er etterspørselen i sterk vekst.

   18.12.2017

  • IKT - ta del i den kraftige veksten


   IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 204 milliarder ZAR (120 milliarder NOK). Dette omfatter mobiltelefoni, bredbånd og posttjenester.

   18.12.2017

  • Hvorfor Sør-Afrika?


   Sør-Afrika har den største økonomien i Afrika, og står for en tredel av det totale bruttonasjonalproduktet for Afrika sør for Sahara.

   18.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Sør-Afrika har valutaregulering. Valutatildelingen skjer gjennom den autoriserte banken (South African Reserve Bank-SARB). Det er ingen restriksjoner på utelandsk valuta så lenge d...

   22.01.2018