Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Fra ide til marked


   Veien fra idé til marked starter med å la kundene avgjøre om idéen din er god. Lær hvordan du tester og videreutvikler idéen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien.

   11.07.2016

  • Finansiering


   Vi har flere finansieringstjenester rettet mot gründere. I tillegg finnes det finansieringsordninger andre står bak.

   22.05.2016

  • Rådgivning, nettverk og kompetanse


   Vi tilbyr en mengde rådgivningstjenester som er nyttige for gründere. Det finnes også en rekke nettverk som er både nyttig og lærerikt å koble seg på. Se oversikten her.

   22.05.2016

  • Tilskudd og lån til gründere


   Vi har tre finansieringstjenester for nystartede innovative selskaper med et antatt betydelig verdiskapingspotensial og høye vekstambisjoner og vi kan delfinansiere aktiviteter knyttet til markedsavkl...

   15.03.2016

  • SKOG22


   SKOG22 skal utarbeide en bred og samlende strategi for forskning, utvikling, innovasjon og kunnskapsformidling innen de skogbaserte verdikjedene. En målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal FoU- in...

   19.05.2016