Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Innovasjon Norge åpner nytt kontor i Tyskland(2)


   - I München kommer vi enda nærmere viktige innovasjons- og investeringsmiljøer i Tyskland, og i Europa forøvrig, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

   17.09.2018

  • Forprosjekt klynger for kreativ næring


   Ønsker dere å etablere regionalt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer? Vi tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale klynger.

   10.12.2018

  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter


   Skal din bedrift utvikle løsninger som øker verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog? Det kan være mye å tjene på høyere foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestrømmer til nye pr...

   12.11.2018

  • Tilskudd til miljøteknologi


   Trenger du å prøve ut dine miljøteknologiløsninger og gjøre produktet klart for et større marked? Vi kan være med å finansiere ditt pilot- og demonstrasjonsanlegg.

   20.11.2018

  • EU-finansiering


   Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje m...

   12.11.2018

  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

   12.11.2018