Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Maler for god prosjektledelse


   Prosjektmandat Mal for prosjektmandat Last ned mal Prosjektplan Mal for prosjektplan Last ned mal Statusrapport Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal Sluttrapport...

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forstudien


   I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forprosjektet


   Forprosjektet er analysefasen i SMB-utvikling. Analysen skal vurdere deltakerbedriftenes markedsposisjon og forutsetninger for vekst, deres interne kompetanse og kapasitet og eiernes langsiktighet og ...

   19.09.2016

  • Tilbudsinnbydelse: Veileder for innkjøp


   Mange av tiltakene og verktøyene i omstillingsarbeidet innebærer bruk av eksterne konsulenter. Innkjøp av konsulenttjenester med offentlige midler skal være basert på konkurranse.

   19.09.2016

  • Eigersund


   Konjunkturnedgangen i 2015 førte til at mange arbeidsplasser gikk tapt. En fjerdedel av befolkningen pendler ut av kommunen og utdanningsnivået er lavt. Med bakgrunn i dette fikk Eigersund omstillings...

   29.05.2018

  • Kragerø


   Kragerø har de siste årene opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Flere av kommunens industriarbeidsplasser er avviklet, noe som har ført til en nedgang i sysselsetting. I tillegg har Kr...

   29.05.2018

  • Indre Fosen


   Høsten 2015 ble skipsverftet i Rissa kommune nedlagt. Et knapt år senere ble også rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort lagt ned. Som følge av nedleggelsene fikk Indre Fosen omstillingsstatus i 201...

   29.05.2018

  • Tocircle Industries


   Tocircle Industries AS fra Glomfjord i Nordland utvikler og produserer kompressorer til varmepumper for næringsmiddelindustrien, som brukes for eksempel i forbindelse med fritering og tørking. Teknolo...

   07.03.2018

  • Tørrfisk bedrifter i Nordland


   Italia har lenge vært det største eksportmarkedet for tørrfisk fra Norge, men endringer i forbruksmønsteret har påvirket eksportvolumet negativt. Nå sikter tørrfiskprodusentene i Lofoten mot nye kunde...

   07.03.2018

  • Tytlandsvik Aqua AS


   Tytlandsvik Aqua skal bygge et pilotanlegg for landbasert eksperimentell forskning og utvikling for produksjon av laks på land opp til en kilo. Prosjektet skal redusere vannforbruk og øke arealeffekti...

   07.03.2018