Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre signerte originaler på engelsk, russisk eller georgisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Opprinnelsesbevis Certificate of Origin kan kreves. Sunnhetssertifi...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Internasjonale transaksjoner i KRW er regulert, regelverket kan være utfordrende å tolke.  Kredittinformasjon Bøsrnoterte selskap gjennomfører en internasjonal...

   18.01.2018

  • Fakta


   The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka   Landkode: LK Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Colombo  Korrupsjonsindeks (CPI): 38 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 5 1...

   06.03.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må være registrert hos skattemyndighetene og tollmyndighetene med VAT (Value Added Tax) nummer og TIN (Taxpayer Identification Number). Noen varer er lisenspliktige...

   06.03.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Alle valutatransaksjoner med verdi over 15.000 USD skal meldes hos tollmyndighetene. Mer informasjon kan fås hos (Central Bank of Sri Lanka). Åpen regning Anbefales ikke. Vanlig me...

   06.03.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - Colombo rundt 25-30 dager. Relativt velutbygget vei- og jernbanenett. Veinettet er likevel av svært vekslende standard. Transport til Jaffna-halvøya helt i nord kan...

   12.03.2018